กนิษ เที่ยงธรรม (บ๊วย)

เป็นการเรียนโยคะที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริง เพราะเป็นโยคะแห่งสติ สำหรับพี่คิดว่าทุกอาสนะที่ครูเกดสอนมาเหมาะกับพี่ทั้งร่างกายและวัย ทุกๆอาสนะที่ครูเกดสอนมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหัศจรรย์(ถ้าทำได้ ) บอกตามตรงว่าพี่หาครูสอนโยคะแบบนี้มานาน4-5 ปี แล้ว และเพิ่งรู้ตัวเองว่า ” ใก้ลเกลือ กินด่าง ” เพราะครูเกดอยู่ที่เชียงรายนี่เอง และเคยมาที่ร้านหลายครั้ง ลูกศิษย์ของครูเกดแต่ละคนเขามาจากที่ไกลๆเพื่อมาเรียนกับครูเกด แต่พี่สิดั้นด้นเสาะหาเคยไปถึงอินเดียมาแล้วค่ะ แต่ไม่ลุก (คำเหนือ แปลว่าไม่สำเร็จ )