ณัฐยา เดวิดสัน

การได้ทำงานกับพี่เกดช่วยให้ฉันจัดปรับการใช้ชีวิตใหม่ ทำให้สามารถจับความคิดของตัวเองได้ พี่เกดเป็นนักฟังที่ดี และช่วยให้ฉันค้นพบตัวเอง ค้นพบรูปแบบวิธีคิด อารมณ์ที่ที่ซ้อนเร้น ที่ไม่เคยค้นหามาก่อน และทำให้ฉันพบว่าฉันคือครูของตัวเอง ไม่มีใครที่จะรู้จักตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเอง และไม่มีใครช่วยให้เราพ้นทุกข์ ได้ยกเว้นตัวเอง
ตอนนี้ฉันมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เท่าทันตัวเองและพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้มั่นใจขึ้น รู้ความต้องการตัวเอง พี่เกดช่วยให้ฉันเห็นและเข้าใจตัวเองและผู้คนได้ดีขึ้น ตัดสินตัวเองและผุ้อื่นน้อยลง และมีความสุขกับชีวิต รู้จักที่จะดูแลตัวเอง หลังจากที่เสร็จการอบรมกับครูเกด ฉันก็ได้แนะนำพี่สาว น้องสาวและแม่ทำงานกับพี่เกดด้วย ตอนนี้พวกเราทั้งครอบครัว คุยกันมากขึ้น คุยกันอย่างมีสติ และเข้าใจกันและกันได้ดีขึ้น