มัลลิกา พิรุณละออ,

10 วันที่ทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจและเรียนรู้สิ่งรอบๆ ตัวเราในทุกๆ วัน มันเป็นห้องเรียนที่วิเศษที่สุดที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเรียนรุ้ เป็นบทเรียนที่สำคัญและมีค่าที่สุดในชีวิตของการเรียนรู้ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น yoga teacher training class หรือนพลักษณ์ ทำให้ตอบคำถามให้กับตัวเองได้ว่าเรารู้จักโยคะมากน้อยเพียงใด เข้าใจและรู้จักตัวเองมากน้อยอย่างไร ทั้ง2 class สามารถนำมาใช้ด้วยกันอย่างดี
ถ้าไม่ได้มาที่นี่คงพลาดสิ่งดีๆ ในชีวิต ที่ไม่สามารถจะหาจากที่ใดได้ ขอบคุณสำหรับความรัก ความอบอุ่น และความรู้ที่มอบให้ค่ะ ที่ขาดไม่ได้คือ ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยๆ ทุกมื้อและสาวน้อยลำธารที่เป็นสีสันให้ชีวิตค่ะ