มาริสา ชุมเกตุ,

ก่อนหน้าที่จะได้เรียนโยคะกับครูเกด มีคำถามว่า “ทำไมฉันถึงไม่มีความสุข”? อึดอัดกับอารมณ์ และจำเป็นต้องหาทางออก
ตอนนั้น ยังไม่รู้จักความหมายของคำว่า “อวิชชา” เมื่อมาศึกษาโยคะจึงได้รู้จักอวิชชา สี่อย่างซึ่งได้แก่ ราคะ (ความอยาก ได้ที่มากเกินไป) อัสมิตตา (ความเป็นตัวตน) ทเวสา(ความเศร้า) และ อภินิเวสา(ความกลัว) รากของอวิชชา มันกำลังหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจ
เมื่อได้เจอครูเกด ครูช่วยสะท้อนตัวตนอีกด้านออกมาให้เห็น รู้จักตัวเองมากขึ้น การเดินบนเส้นทางโยคะ กับข้อปฏิบัติ ของผู้ฝึกโยคะ อันได้แก่ ยามะ นิยามะ และการฝึกอาสนะ ปราณยามะ สามารถพาเราไปค้นพบสมาธิ และปัญญา

ครูเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแบบครูโยคะที่ดี ในเรื่องของทัศนคติต่อตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทุกวันนี้ ดิฉันนำโยคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ด้านอารมณ์ดีขึ้นมาก ไม่เก็บอะไรๆที่จุกจิกกวนใจ ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว
ถ้าไม่ได้เจอครูเกด และเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อน คงเป็นครูโยคะที่ดีไม่ได้แน่ อาจจะหลงไปตามกระแส และเส้นทางโยคะคงเต็มไปด้วยขวากหนามและอุปสรรค แต่ครูชี้แนวทางที่ถูกต้องให้
แนวทางการสอนโยคะแบบบำบัดของครู
ดิฉันได้เอาไว้ช่วยนักเรียนเวลาเขามาปรึกษาเรื่องการบาดเจ็บ และ ส่วนตัวได้ใช้ตลอด เช่นปวดท้อง ซีจะเริ่มหายใจให้มีคุณภาพ จากนั้น ใช้อาสนะช่วย หายจริงๆค่ะ อาการเบาเทาลงได้

นอกจากนั้นยังค้นพบความลับหลายอย่างของลมหายใจ ขอบคุณเส้นทางโยคะที่ให้ดิฉันได้พบครูผู้ชี้ทาง และช่วยให้ค้นพบจิตวิญญานของตัวเอง