มินตรา มันตรา

พอได้เรียนรู้โยคะแห่งสติกับครูเกดทำให้เข้าใจ โยคะดีขึ้นและมีความสุขกับการฝึกโยคะ เพราะไม่ต้องแข่งขันกับใคร ยิ่งได้อบรมนพลักษณ์เพิ่มเติมด้วย ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะแสดงพลังออกมา ขอบคุณครูเกดที่ทำให้มองมาที่ตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเอง ได้เข้าใจคนที่อยู่ข้างๆ ทำให้ชีวิตคู่ปรับเข้ากันได้มากขึ้นและมีสติกับการดำรงชีวิต มีความสุข”