วรรณา ฮาร์ริสัน,

เกิดคำถามขึ้นมากมาย จากบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงว่าทำไม นาต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากอังกฤษมาเมืองไทย แล้วขับรถจากเกาะช้างมาถึงเชียงราย… เพื่อที่จะมาเรียนโยคะกับเอ็นเนียแกรมกับครู???
ณ วันนี้นาได้ค้นพบคำตอบแล้วว่าทำไม เป็นคำตอบที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรได้ มันรู้สึกปิติ ยินดีจากส่วนลึกของจิตใจที่นาได้รับจากครูผู้เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิต เป็นผู้ให้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงและสัมผัสได้ว่า “จริง” ครูทำให้ ชีวิต “ติดปีก” ทำให้รู้ว่าชีวิตเราจะเดินไปทางใด ครูทำให้ค้นพบคำว่าความ พอดี จากที่เคยวิ่งวุ่น ..ทุกความรู้และประสบการณ์กับช่วงเวลาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่า นาจะนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตและสังคมให้มากที่สุดเท่าที่นาจะทำได้ค่ะ