สายพิณ อันนูลว

ได้ฝึกเรื่องการเป็นผู้เฝ้าสังเกต ฝึกให้คิดก่อนทำ ด้วยการสูดลมหายใจ หรือรับรู้ความรู้สึกของร่างกายเมื่อมีอารมณ์ต่างๆ ฝึกสังเกตความคิด เพียงแค่เดือนที่สอง ที่สาม มันทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปจากคนที่ร้อนผลุนผลัน เจ้าอารมณ์ กลายเป็นคนที่เย็นลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในความคิดของผู้อื่น ใช้สติ ตั้งสติและคิดก่อนพูด แล้วสื่อสารให้มากมาก กับคนที่สำคัญในชีวิต สื่อสารสิ่งที่เราคิด รู้สึกและบอกความต้องการ ตัวเองเป็น ไม่เก็บเงียบไว้คนเดียว
ครั้งแรกเริ่มที่ใด้สื่อสารกับครู ฉันก็จะเอาแต่ร้องให้และเต็มไปด้วยความเครียดแค้น

ครูใด้ชี้แนะมุมมองใหม่ๆ วิธีการกระทำใหม่ๆ เช่นการทำความรู้จักกับความโกรธ การดูแลความต้องการของตัวเองและเข้าใจความต้องการผู้อื่น ฉันสามารถมองโลกในแง่บวกมากกว่าทางลบ รู้จักฟังผู้คน คิดก่อนทำ ใจเย็นขึ้น และมีชีวิตที่สุขสงบขี้น ฉันและสามี เข้าใจ และเห็นใจกันและกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อคนที่ฉันโกรธ เกลียดได้

โชคดีที่ได้รู้จักกับครูเกด ที่เป็นนักบำบัดที่เก่งมาก และเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต สิ่งที่ครูบอกคือสิ่งที่ครูทำ ครูทำให้เห็น และเป็นโค้ชให้เรา แนะเราว่าจะต้องทำตัวอย่างไรในเวลาที่ชีวิตยุ่งยาก ครูทำให้เราใด้เรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตเราว่าในบางครั้งชีวิตคนเรามันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนต้องการ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน เราต้องยอมรับมันให้ใด้ มองบวก กระทำบวก และเปลี่ยนที่ตัวเราเอง และทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาเอง