หมอวัชรินทร์,หมอมานิส รัตนมาศ,

‘ดีกว่า หลายพันวันของการศึกษาขยันเป็นวันหนึ่งกับครูที่ดี ‘