อนัญญา ฐิตนันทบุตร,

การมาเรียนครั้งนี้ ไม่ใช่ได้แค่โยคะและนพลักษณ์ แต่ยังได้เห็นและรับความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ความเป็นกันเอง ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดินเข้าไปในบ้านถึงแม้เจ้าของบ้านจะไม่อยู่ จนถึงวันสุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มมากขึ้น นพลักษณ์ทำให้ตาลได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ที่สำคัญครูไม่ได้สอนเพียงแค่ทฤษฏี แต่ครูสอนปฏิบัติให้เห็นจากชีวิตจริงของครู กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขให้มันผ่านไปได้ดี ตาลจะทำตามที่ครูทำให้เห็น ครูแนะ จะฝึกเขียนให้มากขึ้น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเรียนกับครูอีกค่ะ
ขอบคุณครูเกดและทุกคนรอบๆบ้านที่ทำให้รู้สึกดี อบอุ่นเหมือนเป็นญาติค่ะ