อรทัย ชะฟู

ครูเกด เป็นส่วนหนึ่งที่เพาะเมล็ดแห่งความรักดีงามในตัวจิ๋ม เป็นจุดเริ่มต้นให้มาดูแลเรื่องของจิตใจ จิตวิญญาณ เรียนรู้ภายใน จากการใช้ชีวิตให้เห็น ไม่ได้สอน หรือยัดเยียดไม่ต้องพูดคำสวยหรูไพเราะ สอนปรัญญาชีวิต บางครั้งแค่รอยยิ้ม จากใจ อ้อมกอดแห่งรักเมตตา ก็มีคุณค่าพลังมหหาศาลในการเยียยยาต่อตัวเขาและเรา ให้เข้าใจความเป็นจริงจากการปฏิบัติจากสภาวะของเราเอง การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จิ๋มได้เห็นความเชื่อมโยงภายนอกสู่ภายใน ได้เจอผู้คนที่กำลังเผชิญความเจ็บป่วย จิ๋มได้ทำความเข้าใจในตัวเขาอย่างที่ ได้จากครู
นึกถึงคำพูดของครู ชีวิตมันก็ชั่วขณะหนึ่ง มันเตือนสติเราได้ดีมาก ให้เรารับรู้เท่าทัน แล้วเราก็จะผ่านวันยากๆไปได้อย่างเบิกบาน จิ๋มไม่รู้วันสุดท้ายจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ มีความสุขกับการที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนป่วยที่สิ้นหวังกลับมามีพลัง อีกครั้ง คือยาคีโมทางจิตวิญญาณเข็มที่วิเศษที่สุด
ครูเกด เยียวยาจิ๋มด้วยความรัก และทักษะทั้งหมดที่มี ครูเป็นคนแรกที่ทำให้จิ๋มรู้จักกับการกอด อ้อมกอดที่สัมผัสได้จากหัวใจ ทำให้จิ๋มเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้ในตัวเอง ไม่ไช่จาก ปัจจัยภายนอก ใส่ใจในเรื่องเล็กๆ ในวิธีคิด แต่มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่ออารมณ์และร่างกาย ได้รู้วิธี การเยียวยาความทุกข์ที่เกิดจากมะเร็ง ได้จากการที่ครูดูแลและแนะนำ แนวทางต่างๆ การเขียนบันทึก การทำงานศิลปะ การอ่อนโยนกับตัวเอง การฝึกโยคะแห่งสติ และทำความเข้าใจกับตัวเอง ครูดูแลจิ๋ม และก็วันนี้จิ๋มก็ได้เอาไปแบ่งปันกับผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน ทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีความหวัง
ที่แปรเปลื่ยนเป็นพลังที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุข