2532

2532     สำเร็จการศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ด้านการเมืองระหว่างประเทศ โทปรัชญาและศาสนา  
แล้วเข้าทำงานด้านการพัฒนาเด็ก, สิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ที่บริษัทน้ำมันบางจาก 
จัดสอนโยคะให้กับผู้บริหารองค์กรในโครงการสร้างบางจากให้เป็นบ้าน ในโปรแกรมจริงŽ