2537-2538

2537-2538    สอนโยคะเป็นวิทยาทาน ตามกลุ่มกิจกรรม สโมสร ต่างๆ ให้องค์กรพัฒนาเอกชน