2538-2539

2538-2539     รับผิดชอบ จัดทำโครงการรักสุขภาพกับบางจาก เปิดสอน โยคะ ไทเก๊ก อาหารสุขภาพโครงการผักปลอดสารพิษ ทัวร์ ปลอดสารพิษ