2541

2541   ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรครูโยคะ กับครูโยคะชาวญี่ปุ่น 
(อ.ฮิโรชิและฮิเดโกะ) ผู้ศึกษาวิจัยและสอนโยคะที่อินเดีย ณ สถาบันไกวัลยธรรม