2546

ปัจจุบัน      เป็น Life Coach เป็นนักบำบัด ที่ใช้โยคะแห่งสติ นพลักษณ์และเทคนิคการตระหนักรู้ตัวตนในแบบต่างๆเพื่อการปรับสมดุล ปรับอารมณ์ บำบัด และฟื้นฟูสภาพจิต เป็นวิทยากรรับเชิญองค์กรต่างๆ,เน้นการสอนให้เป็นครูรับจัดกิจกรรมด้านการบำบัด ด้วยวิถีแห่งสติ(mindfulness) ทั่วประเทศ เปิดโฮมสเตย์เป็นสถานที่บำบัดสำหรับคนจากทั่วโลก ( ปิดกิจการปี 2557)