2550

2550    ศึกษาโยคะเพิ่มเติมที่ฤษีเกศประเทศอินเดีย ในแนวไอเยนก้าและตันตราโยคะ