2553- 2557

2553- 2557 เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตใหม่ ชุมชนบำบัดนานาชาติ
แห่งการเจริญสติ เป็นผู้ริเริ่มออกแบบองค์กร ด้วยแนวทางการทำงานแบบ
Learning center สร้างปรัชญาองค์กรและสร้างโปรแกรมการบำบัด
ด้วยแนวทางแห่งการเจริญสติในรูปแบบต่างๆ
ทำให้มูลนิธิแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะตัว ที่แตกต่างจากสถานฟื้นฟูต่างๆ
ที่มีอยู่ทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นนักบำบัด เป็นที่ปรึกษาทางชีวิต
และครูสอนการเจริญสติให้กับสมาชิก
ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจต่างๆ เช่น เครียด ซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์
เหนื่อยล้า หมดไฟ (Burn out) ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้ฟื้นฟู
จากการใช้สารเสพติด