ด้วยแนวทางของมอนเตสชอรี่

รุ้จักลูกของคุณว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นอย่างไร ต้องการอะไร และจะจัดสรรสภาพแวดล้อมให้กับอย่างไร เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็นเด็กที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้พัฒนาสติปํญญาของเด็กอย่างเต็มที่ ี่และเป็นเด็กที่มีความสุข ด้วยแนวทางการศึกษาแบบมอนเตสชอรี่
เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้หาแนวทางการศึกษาที่ดี หรือต้องการจัดการศึกษาที่ดีให้ลูก สำหรับช่วงก่อนวัยเรียน
เป็นหนังสือแปลจาก Montessori and Your child
ความยาว 97 หน้า ราคา 150 บาท ISBN 978-974-9988-86-2

โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก สั่งซื้อได้ที่ รร.ปิติศึกษา(เชียงรายมอนเตสชอรี่)โทร.053-750-888 หรือ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
http://www.ffc.or.th/publishing/book_menu/2549/pages/page47.htm