โยคะฝึกสมาธิเด็กและฝึกสมาธิเด็กด้วยโยคะ

คู่มือฝึกโยคะสำหรับเด็ก 6-13 ปี เนื้อหาเป็นการนำความรู้รอบตัวที่โยงไปสู่ท่าโยคะ เพื่อให้เด็กสนุกมีแรงจูงใจในการฝึก ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงผู้เขียน ที่ได้นำหลักการโยคะ มาประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสมและลงตัวกับพัฒนาการตามวัย ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงทางด้านร่างกาย การทรงตัว การเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่นของร่างกาย และทักษะอื่นๆ อีกมากมาย อันจะเป็นพื้นฐานของทักษะสำคัญต่างๆ ในการดำรงชีวิตของเด็กๆ  นอกจากนี้ยังช่วยฝึกการจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่
น่าสนใจตามกลอุบายที่ออกแบบมาอย่างลงตัว ชวนให้เด็กๆ สนใจ คิดตาม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแปลงร่าง ไปจนถึงท่าทางล้อเลียนสัตว์ที่เด็กๆ ชื่นชอบ
ISBN : 9786160000524 (ปกอ่อน) 96 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 145 x 192 x 7 มม. น้ำหนัก : 155 กรัม เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม โดยสำนักพิมพิ์สถาพรบุ๊คส์
สั่งซื้อหนังสือได้ที่ https://www.se-ed.com/product/มาฝึกสมาธิเด็กด้วยโยคะ