นพลักษณ์สำหรับคู่รัก

฿2,500.00

สำหรับคู่รัก ทุกเพศ ทุกวัย

Description

เรียนรู้ที่จะเข้าใจบุคลิกลักษณะ ความคิด ความเชื่อและการให้คุณค่าต่างๆ ของกันและกัน เข้าใจจุดแข็งและด้านที่ท้าทาย ( จุดอ่อน) เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ แล้วก็ค้นหาวิธีการที่จะช่วยดูแลจุดอ่อนของกันและกัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้เรา ยอมรับ และเข้าใจความเหมือน ความต่าง พัฒนาความกรุณาต่อกัน เรียนรู้ที่วิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ เพื่อป้องกันและเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเข้าอก เห็นใจและมีสันติสุข

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเรียน

เริ่มต้นที่ 10 ชั่วโมง คนละ 5,000 บาท ต่อหลักสูตร