นพลักษณ์สำหรับผู้เป็นพ่อแม่

฿2,000.00

สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง

Description

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นพ่อแม่ หรือเป็นพ่อแม่แล้ว เพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตัวเองจากการเป็นพ่อแม่ ตระหนักรู้ว่าแบบแผนความคิด ความเชื่อนั้นส่งผลต่อลูกมากน้อยเพียงใด รู้วิธีที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ลูกพัฒนาเติบโตอย่างมีคุณภาพและค้นพบศักยภาพ อีกทั้งเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเข้าใจ และมีความสุขร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเรียน

เริ่มต้นที่ 10 ชั่วโมง ราคา 6,000 บาท ต่อหลักสูตร