นพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเอง 

฿2,000.00

เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อายุ 8 ปีขึ้นไป

Description

รายละเอียด
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยค้นหาตัวตนที่เป็นแก่นแท้ ศักยภาพ ความคิดติดยึดที่สร้างปัญหาในความสัมพันธ์ และเพื่อช่วยให้เข้าใจตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ที่จะกรุณา ยอมรับตัวเอง และมีความสุขยิ่งขึ้น อบรมทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อ

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเรียน

เริ่มต้นที่ ชั่วโมงละ 1000 บาท  10,000 บาทต่อหลักสูตร