เวิรค์ซ๊อป สำหรับ15-30 คน/ 3 ชั่วโมง

฿25,000.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 5 วันขึ้นอยู่กับหัวข้อจำนวนคนและวัตถุประสงค์ของหัวข้อ

Description

การประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 5 วันขึ้นอยู่กับหัวข้อจำนวนคนและวัตถุประสงค์ของหัวข้อ