โปรแกรมการเจริญสติเพื่อลดความตึงเครียดต่างๆ (MBSR)

฿1,200.00

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป

Description

โปรแกรม 8 สัปดาห์
แนะนำวิธีการฝึกสติ การฝึกสังเกตให้เท่าทันความคิด ความรู้สึกทางร่างกายและอารมณ์ อย่างไม่ตัดสิน ในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์ เพื่อลดความตึงเครียด และเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถเผชิญหน้ากับความยุ่งยาก ท้าทายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ผ่อนคลายและแก้ปัญหาได้เหมาะสม

ระยะเวลา

ครั้งละ 1,200 บาท/1 ชม.