โยคะแห่งสติ

แนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักวิธีการนำแนวทางแห่งสติมาใช้กับการฝึกโยคะ การนำโยคะไปใช้ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ ฝึกอาสนะหลากหลายท่า ด้วยวิธีที่ง่ายๆ ซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ใส่ใจเรื่องการผ่อนคลาย ไปจนถึงการรับประทานอาหารตามหลักโยคะ เพื่อให้รู้สึกสงบสบาย คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า ภาษาเข้าใจง่าย สละสลวย ภาพประกอบที่สวยงาม พิมพ์สี่สี ขนาด186 x 200 x 17mm, 256 หน้า. ISBN : 9786160023684 : 
ราคา 340 บาท สั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพิ์สถาพรบุ๊คส์ http://www.satapornbooks.co.th/SPBecommerce/product_details/3514โยคะแห่งสติ