​ซีดีฝึกโยคะแห่งสติขั้นพื้นฐาน

เพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย

ซีดีชุดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและฝึกโยคะด้วยตนเอง ซีดีมีสามแผ่นที่จะช่วยให้ผู้ดูสามารถเข้าใจแนะนำเทคนิคที่สำคัญต่างๆ ของโยคะทั้ง การฝึกอาสนะ ลมหายใจ สมาธิและการผ่อนคลาย อย่างละเอียดเหมือนได้เรียนกับครูโดยตรงในห้องเรียน แนะนำการฝึกที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวแข็ง ตัวยึด มีข้อจำกัดทางสุขภาพ มีความเครียด และต้องการผ่อนคลาย ผู้ที่ประสบการณ์แล้วแต่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด และ เหมาะสำหรับครูที่ต้องการศึกษาในเชิงลึก

Length: 3 -disk set, 60 minutes each: 350 baht, Thai only.
ซีดี 3 แผ่น, ความยาว 60 นาที : ราคา 350 บาท