การเจริญสติสำหรับพ่อแม่

฿2,000.00

สำหรับผู้ปกครองทุกเพศ ทุกวัย

Description

ฝึกจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์
จนกระทั่งลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด การฝึกแนวทางการเจริญสติจะช่วยให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รับมือกับพัฒนาการที่เปลี่ยนไปของลูก ช่วยดูแลความสัมพันธ์ ป้องกันและรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือดูแลความยุ่งยากในความสัมพันธ์ การเตรียมจิตและดูแลอารมณ์นั้นสร้างพัฒนาการที่ดี และส่งเสริมคุณภาพ
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ระยะเวลา

ครั้งละ 45 นาที. 2,000 บาท