โยคะผู้สูงวัยและผุ้ที่มีข้อจำกัดเฉพาะด้านทางร่างกายและจิตใจ

฿2,000.00

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ

Category:

Description

หลักสูตรนี้สอนให้กับผู้ทีข้อจำกัดทางกายภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ผู้ที่ร่างกายบางส่วนมีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือไม่อยู่ในสภาพปกติ
ผู้ที่มีปัญหาทางร่างกายจากการใช้ยา ขาดความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อล้า บิดเบี้ยว ข้อต่อติดขัด ปัญหาด้านข้อ ปัญหาในการได้ยิน หรือทางสายตา มีความตึงเครียดทางจิตใจ
https://www.yosuda.com/th/publications

ประโยชน์

พัฒนาระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก แก้ปวดหลัง ปวดแขนและขา ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ ลดอาการชา, อาการวูบวาบ, ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ บ้านหมุน ลดการกระตุกของใบหน้า บริเวณศีรษะและไหล่ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไปในทางบวก ลดความวิตกกังวล ความหงุดหงิด เพิ่มความมั่นใจและสมรรถภาพทางร่างกาย ต่ออายุความสนใจในเรื่องเพศและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชุมชน สังคมรอบข้าง

คลาส

ครั้งละ 45 นาที 2,000 บาท