โยคะแห่งสติเพื่อความสงบและผ่อนคลาย

฿2,000.00

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

Description

เรียนรู้วิธีการฝึกเจริญสติ ด้วยเทคนิคของโยคะ รูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบนั่งสมาธิหลับตา
นอกจากจะได้ประโยชน์จากการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน สงบนิ่ง และมองและรับรู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงแล้ว ยังได้ประโยชน์ด้านร่างกาย ความยืดหยุ่น ผ่อนคลายของทั้งกายและจิต

ระยะเวลา

ครั้งละ 45 นาที 2,000 บาท