โยคะสำหรับเด็ก “ แปลงกายเป็นโยคะเด็ก”

฿2,000.00

สำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ

Category:

Description

หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ เป็นการฝึกโยคะด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง หรือนิทาน ประกอบกับการร้องเพลง ใช้การ สร้างจินตนาการควบคู่ไปกับการฝึกอาสนะ ที่สอดคล้องไปกับท่าทางของสัตว์ต่างๆ สิ่งของ ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก เนื้อหาการสอนทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือนิทานโยคะเด็ก ที่เขียนโดยครูเกด “แปลงกายเป็นโยคะเด็ก”.”
http://webdezins1.com/th/yosuda/publications/

ประโยชน์

พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างและกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัวและเพิ่มพูนสมาธิ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สร้างความอ่อนโยนและผ่อนคลายให้กับเด็ก

คลาส

ระยะเวลา 40 นาที 2000 บาท